Bachelorprosjekt 2020, Gruppe 38

Goodtech ASA

Bakgrunn

Goodtechs kunder trenger en applikasjon for å utveksle data mellom produksjonssystemer og industrielle IT-systemer.

Applikasjonen vil brukes primært til å rapportere data fra sensorer eller maskiner men også til å sende kommandoer.


Prosjektbeskrivelse

Vi ønsker få utviklet en selvstendig applikasjon i Java med funksjoner for å hente og sende data. Applikasjonen vil lytte på trigger-signaler i styresystemet og hente et sett med måleverdier eller statuser når trigger-signalet slår til. Verdien vil sendes på en kø til de som lytter på aktuell kø. MQTT er mest aktuelt, men andre protokoller vil også vurderes.

Tilsvarende må applikasjonen kunne sende transaksjoner til styresystemet ved å sette data fra transaksjonen i et sett med pre-konfigurerte adresser i styresystemet når det kommer en melding innpå en kø. Goodtech har allerede en tagdatabase som skal brukes for adresse-oppslag.

Applikasjonen skal ha et web-grensesnitt for å administrere og konfigurere transaksjoner.

Oppgaven gir ikke så mange valg når det gjelder teknologi, men stiller desto større krav til kvalitet på kildekode og produkt. Studentgruppa som får oppgaven vil måtte jobbe tett med utviklere hos Goodtech.


Dokumentasjon

Dokumentasjon kommer her underveis

Download
Prosjektskisse
Last ned
Download
Forprosjekt
Last ned
Download
Prosjektrapport
Download
Presentasjon

Medlemmer

...
Alexander Sagen
...
Marius Rostad
...
Gaute Kvalheim